Na drogach św. Pawła

Prezentowany poniżej jest pierwszy cykl wykładów otwartych prowadzonych przez Księdza Profesora dla Archidiecezji Warszawskiej.

Wykłady rozpoczęły się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wykładami, poczynając od drugiego wykłady odbywały się w bardzo dużej sali Centralnej Biblioteki Rolniczej. W odróżnieniu od analogicznego cyklu w parafii Zwiastowania Pańskiego koncentrowały się na historycznym i geograficznym kontekście życia i działalności św. Pawła. Były ilustrowane pokazem slajdów: mapami i fotografiami. Fotografie pochodzą ze zbiorów Księdza Profesora i dr Barbary Strzałkowskiej (UKSW).

Uwaga! Prezentowany jest dźwięk w formacie mp3 (jedyny wyjątek na stronie internetowej) nagrany przez p. Józefa Zwierko. Próbowałem eksportować pliki do formatu wma (używając Audacity), ale uzyskane pliki dźwiękowe nie otwierają się. (J.P.)

 

1. „Słyszeliście o moim dawnym postępowaniu” (Ga 1,13)

Dzieciństwo Saula.

Konferencja Księdza Profesora: dźwięk (14 MB). Przy braku dostępu do oryginalnych slajdów prezentujemy tematy zbliżone, dostępne w internecie .

2. „Zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa” (Flp 3,12)

Przemiana pod Damaszkiem.

Konferencja Księdza Profesora: dźwięk (13 MB) i ilustracje (6 MB)

3. „Idź, bo Ja cię poślę daleko, do pogan” (Dz 22,21)

Pierwsza podróż misyjna.

Konferencja Księdza Profesora: dźwięk (16 MB) i ilustracje (23 MB)

4. „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1Kor 1,13)

Druga podróż misyjna.

Konferencja Księdza Profesora: dźwięk (20 MB) i ilustracje (26 MB)

5. „I w życiu więc, i w śmierci, należymy do Pana” (Rz 14,8)

Trzecia podróż misyjna i późniejsze losy św. Pawła.

Konferencja Księdza Profesora: dźwięk (18 MB) i ilustracje (28 MB)



Co pozostanie z Roku św. Pawła

Ksiądz Profesor podsumowuje Rok św. Pawła: Niedziela Ogólnopolska 26/2009, str 14-15


Dodatkowe informacje