Na drogach św. Pawła

Na drogach św. Pawła

Jest to pierwszy cykl wykładów otwartych prowadzonych przez Księdza Profesora dla Archidiecezji Warszawskiej. Wykłady rozpoczęły się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wykładami, poczynając od drugiego wykłady odbywały się w bardzo dużej sali Centralnej Biblioteki Rolniczej. W odróżnieniu od analogicznego cyklu koncentrują się na historycznym i geograficznym kontekście życia i działalności św. Pawła, i są ilustrowane mapami i fotografiami. 

1.   ⇒ Konferencja 1

2.  ⇒ Konferencja 2

3.  ⇒ Podróż I

4.  ⇒ Podróż II

5.   ⇒ Podróż III