OJCZE NASZ – Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej

Książka Księdza Profesora "OJCZE NASZ – Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej" powstała na gruncie „naszych” konferencji biblijnych 2017-2018.

OPIS KSIĄŻKI: